Oplysninger om vores behandling af personoplysninger

vi indsamler om dig som personlig kunde.

 

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tex-time af 2010 ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personligeoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tex-time af 2010 ApS

Hammerum Hovedgade 130B

7400 Herning

Cvr. 33146574

Telefon 96 60 08 15

  1. Formålende med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne gennemfører vores handel.

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger er nødvendig for at kunne oprette dig som kunde i vores system og derved taste ordre, lave faktura samt fremsende varerne.

 

  1. Motagere eller kategrier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtager.

Vores fragtfirma – for at kunne leverer dine varer

Vores it firma – for at kunne taste ordre og lave faktura

 

  1. Overførsel til modtagere i tredjelande herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS

 

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevarer oplysningerne i 5 år fra sidste registrering.

 

  1. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle personoplysninger baseret på samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

 

  1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysningerne om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletninger indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelser mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk